Lokalizacja

Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie jest gminą miejską położoną w wewnętrznej strefie ochronnej Katowickiego Zespołu Metropolitalnego, w powiecie tarnogórskim. Miasteczko zajmuje powierzchnię 68,3 km2 i liczy około 7200 mieszkańców.

Główne atuty miasta to:

  • bardzo korzystne położenie geograficzne z ciekawą przyrodą, lasami, dużą ilością niezagospodarowanych terenów pod inwestycje, znanym rekreacyjnie zbiornikiem wodnym Nakło-Chechło, itd.;
  • dobry układ komunikacyjny i transportu zbiorowego, bardzo dogodnie położone – przez teren Gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 908 Gliwice – Częstochowa oraz nr 912 Bytom – Częstochowa. W odległości około 15 km od Miasteczka Śląskiego usytuowany jest port lotniczy Katowice – Pyrzowice.
  • z Miasteczka Śląskiego można dostać się do Katowic, Lublińca, Kluczborka i Wielunia, ponieważ leży na trasie kolejowej Lubliniec – Katowice. Miasteczko posiada stację PKP na której zatrzymują się pociągi osobowe. W granicach miasta zaczyna się jeden z największych węzłów kolejowych w Europie – stacja rozrządowa “Miasteczko Śląskie” ciągnąca się od stacji kolejowej w Miasteczku Śl. do stacji w Tarnowskich Górach.
  • od 1990 wprowadzono przewozy pasażerskie – turystyczne na odcinku Bytom – Miasteczko Śląskie, a na pozostałych odcinkach przewozy osobowe specjalne. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe umożliwiają skorzystanie z przejazdów jedyną w Polsce koleją o prześwicie 785 mm, która w 1988 roku skończyła 145 lat swego istnienia.
  • dobrze rozwinięty system łączności TP S.A. i telefonii komórkowej z niewielkimi wyjątkami w gminie do uzupełnienia;
  • duży teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, gdzie istnieje możliwość doskonałego wykorzystania rezerwy w mediach komunalnych (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna), posiadanych przez gminę;
  • duże tradycje kulturowe i gospodarcze, których istnienie obliguje władze wykorzystania tegoż potencjału poprzez prowadzenie polityki wsparcia dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz krzewienie bogatych tradycji kulturowychbędących podwalinami nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwijającej się społeczności lokalnej;
  • dobrze i sprawnie oraz kompleksowo funkcjonujące ośrodki medyczne, oferujące specjalistyczne usługi medyczne, które po odpowiednim uzupełnieniu zaplecza technicznego oraz kadry specjalistów i przygotowaniu organizacyjnym, mogłyby posiadać i proponować jedną z najpełniejszych specjalistycznych ofert na rynku w regionie.

źródło Urząd Miasta Miasteczko Śląskie